Slaptažodžio keitimas

Autoriai

Informuojame, kad mūsų autorių slapyvardžius ir simboliką naudojantys asmenys, besireiškiantys viešai visur kitur išskyrus karžygys.lt tinklalapį ir KaržygysLietuva Telegram kanalą bei Facebook kanalą, su projektu karžygys.lt ir jo autoriais neturi nieko bendro.
Facebook kanalas
Telegram kanalas

Dienos malda

Vytis-v4liava
Įsigyti vėliavą

Vytis-v4liava
Įsigyti vėliavėlę